fizik

 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - 17/07/1973 
 İSTANBUL ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 24/02/1984 
Hazırlanıyor

 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKULTESİ - 01/01/2001

 EGE ÜNİVERSİTESİ  -  04/12/2006

Hazırlanıyor