Tıbbi Donanımımız


Level Hospital da, teşhis, tedavi, hasta bakımı ve güvenliği için seçilen tüm cihazlar ileri teknoloji ile donatılmış önemli markalardan oluşmaktadır.

 • 1,5 Tesla Magnetik Rezonans (MR)tüm çekim ve tetkikler anjiyografik

 • 16 Kesit Bilgisayarlı Tomografi (BT) tüm çekim ve tetkikler anjiyografik

 • Endeskopi Olympus marka EVİS Exera 3 CV-19 model HD görüntülü

 • Kardiyak UltrasonografiEKO

 • Kardiovasküler stres testi Treadmil EFOR

 • Tansiyon Holter

 • Ritim Holter

 • Ultrasonografi

 • 4 D Ultrasonografi

 • Renkli Doppler Ultrasonografi

 • Dijital Röntgen

 • C Kollu Röntgen

 • Dijital Mamografi

 • Kemik Dansitometresi

 • ESWL (Taş Kırma)

 • Üroflometri

Tanı Tedavi Ünitelerimiz

Dâhili Tıp Birimleri

·  Acil Tıp

·  KBB ve Odyoloji

·  Beslenme ve Diyetetik

·  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

·  Deri ve Zührevi Hastalıklar

·  Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

·  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

·  Göğüs Hastalıkları

·  İç Hastalıkları

·  Kardiyoloji

·  Nöroloji

·  Check-up

·  Radyoloji

Cerrahi Tıp Birimleri

·  Anesteziyoloji ve Reanimasyon

·  Beyin ve Sinir Cerrahisi

·  Genel Cerrahi

·  Üroloji

·  Göz Sağlığı Ve Hastalıkları

·  Kadın Hastalıkları ve Doğum

·  Ortopedi ve Travmatoloji

·  Diş

Laboratuvar

·  Biyokimya

·  Mikrobiyoloji