Mehmet ŞENOL

Adı Soyadı :  Mehmet ŞENOL
Akademik Ünvanı :  Operatör Doktor
Doğum Yeri ve Yılı :  Zonguldak
Mezuniyet Bilgileri : Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi – 30/06/2005
Uzmanlık : Medeniyet Üniversitesi Göztepe  Eğitim Araştırma Hastanesi 21.11.2014