Bağış varsa hayat vardır.

Organ bağışı, kişinin hayatta iken serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesi ve bunu belgelendirmesi ile birlikte yakınlarını da izin vermesiyle gerçekleşebilmektedir. Türkiye organ nakli faaliyetleri için yeterli donanıma, deneyimli nakil ekiplerine ve nakil merkezlerine sahiptir.

Unutmamak gerekir ki, her bağış yeni bir hayattır yani BAĞIŞ VARSA HAYAT VARDIR. Hastanemiz organ ve doku bağışı haftası dolayısıyla; personel eğitimleri tekrarlanmış, hasta yakınlarını bilinçlendirmek için stant kurulmuştur. Bu konuya hassasiyet gösteren duyarlı hasta yakınlarına teşekkür ederiz