Nükleer Tıp

Nükleer Tıp, radyoaktif maddeleri kullanarak birçok organ ve dokunun görüntülenmesi sağlayan ve bu sayede hastalıkların teşhisi ve tedavisinde önemli yeri olan bir bilim dalıdır. Nükleer Tıp incelemeleri hastaya sıkıntı vermeyen kolay incelemelerdir. Genel olarak sintigrafi incelemeleri olarak adlandırılır. Bu incelemeler organların yapı ve fonksiyonları hakkında detaylı bilgi verir ve hastalık tanısı, tedavinin yönlendirilmesi ve hasta takibinde kullanılır.

Sintigrafik incelemelerde incelenecek organa göre değişik radyoaktif madde içeren bileşikler çok az dozda damar yolu ile veya bazı çalışmalarda ağız yolu ile verilir.

Bölümümüzde; gelişmiş görüntüleme teknikleri ve cihazları sayesinde organ fonksiyonlarının durumu ve herhangi bir değişikliğin söz konusu olup olmadığı tespit edebilmektedir.

SPECT gamma kameralar, PET-CT ve PET-MR gibi tıpta en üst seviyede kullanılan cihazlar ile normal dışı fonksiyon gösteren dokuların haritaları çıkarılabilmektedir.

Nükleer Tıp Bölümümüzde yapılan bu tetik ve uygulamalar sayesinde hastalıkların kesin tanısı mümkün olmaktadır. Tiroid hastalıklarının ise tanısı ile birlikte tedavisi de gerçekleştirilebilmektedir.

Nükleer Tıp Teknikleri ve yöntemleri ile tanı ve tedavileri hakkında detaylı bilgi almak için;

 0372 280 16 04 ve 0372 280 15 38 numaralı telefonlardan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Nükleer Tıp Ünitemizde Uygulanan Tetkikler ve Tedaviler

KARDİYOLOJİ

 • Eforlu miyokard perfüzyon SPECT (Tc-99m kompleksleri ile)
 • Farmakolojik stres miyokard perfüzyon SPECT (Tc-99m kompleksleri)

İSKELET SİSTEMİ

 • Tüm vücut kemik sintigrafisi
 • Üç fazlı kemik sintigrafisi

SOLUNUM SİSTEMİ

 • Akciğer perfüzyon sintigrafisi
 • Kantitatif akciğer perfüzyon sintigrafisi

SİNDİRİM SİSTEMİ

 • Gastroözefagial reflü sintigrafisi
 • Ektopik mide mukozası (Meckel divertikülü) araştırması
 • Gastrointestinal kanama çalışması (Tc-99m RBC)
 • Mide Boşalma Çalışması (Tc-99m kompleksleri ile)
 • Karaciğer kan havuzu SPECT (Tc99m RBC)
 • Tükürük bezi sintigrafisi

GENİTOÜRİNER SİSTEM

 • Diüretikli dinamik böbrek sintigrafisi (Tc-99m MAG3, Tc-99m DTPA Renal kortikal (parankim) sintigrafi (statik böbrek sintigrafisi, Tc-99m DMSA)
 • Kaptoprilli böbrek sintigrafisi (MAG3- DTPA)
 • İndirekt sistosintigrafi
 • Direkt sistosintigrafi
 • Testis sintigrafisi

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ

 • Beyin perfüzyon SPECT
 • F-18 FDG beyin PET/CT

HEMATOLOJİ

 • Lenfosintigrafi
 • Selektif dalak sintigrafisi (Tc-99m işaretli denatüre eritrosit)

ENDOKRİN SİSTEM

 • Hipertiroidizm tedavisi

TÜMÖR GÖRÜNTÜLEME

 • F-18 FDG onkolojik PET/CT
 • F-18 NAF tüm vücut kemik tarama PET/CT
 • I-131 tüm vücut tarama sintigrafisi

DİĞER İNCELEMELER

 • Dakriosintigrafi
 • Kemik yoğunluğu ölçümü