Efor Testi Labaratuvarı

⦁ Kalp damarlarında darlık olan hastaları ortaya çıkarmak ve hastalığın ciddiyetini tespit etmek,
⦁ Kalp krizi geçiren hastalarda risk belirlemek,
⦁ Tedavi sonuçlarını takip etmek için,
⦁ Eforla tansiyon yükselme derecesini araştırmak,
⦁ Efor kapasitesinin ölçülmesinde,
Eforla ortaya çıkan ritim bozukluklarının tanısında önemli rol oynar. Göğüs ağrılarının değerlendirilmesinde önemli bir tanı aracıdır. Göğüs ağrısının kalpten kaynaklanıp kaynaklanmadığını tespit eder. Özellikle 40 yaş üstü hiçbir şikâyeti olmayan kişilere de belirgin bir şikâyete neden olmayan kalp damar hastalığının tanısı için faydalı olabilir.
Ancak kalp damar hastalıklarını göstermedeki duyarlılığı çok yüksek değildir. Kalp damar hastalığı olanların %60-%80’ninde hastalığı gösterirken, hastalık olmayanların da ancak %80 civarındaki kısmına hastalık yoktur diyebilmektedir. Dolayısıyla da yalancı pozitif ve yalancı negatif sonuçları az olmayan bir tanı yöntemidir.