Engin YENER

Adı Soyadı : Engin YENER
Akademik Ünvanı : Uzman Doktor
Doğum Yeri ve Yılı : Zonguldak 23.10.1944
Mezuniyet Bilgileri : İstanbul Üniversitesi – 17/07/1973
Uzmanlık : İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 24/02/1984