Fatih ÖZKAN

Adı Soyadı : Fatih ÖZKAN
Akademik Ünvanı : Pratisyen Hekim
Doğum Yeri ve Yılı : Kdz.Ereğli 15.03.1990
Mezuniyet Bilgileri : Celal Bayer Üniversitesi Tıp Fakültesi  15/07/2014