Güven ÖZTÜRK

 

Adı Soyadı : Güven ÖZTÜRK
Akademik Ünvanı : Operatör Doktor
Doğum Yeri ve Yılı : Antakya 29.01.1967
Mezuniyet Bilgileri : Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 05/08/1992
Uzmanlık : Zonguldak Karaelmas Üni.Tıp Fakültesi – 09/01/2009