Hüseyin BAYRAK

Adı Soyadı : Hüseyin BAYRAK
Akademik Ünvanı : Operatör Doktor
Doğum Yeri ve Yılı : Zonguldak 31.01.1976
Mezuniyet Bilgileri : Eskişehir Osmangazi Üni.Tıp Fak. 27.07.2001
Uzmanlık : Bülent Ecevit Üni.Tıp Fak. 16.07.2012