Hüseyin ÖZDEMİR

 

Adı Soyadı : Hüseyin ÖZDEMİR
Akademik Ünvanı : Uzman Doktor
Doğum Yeri ve Yılı : Ankara 10.12.1981
Mezuniyet Bilgileri : 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 30/06/2004
Uzmanlık : 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi – 13/07/2012