Kapalı Prostat Ameliyatı

Prostat, erkek üreme sisteminin parçası olan bir salgı bezidir. İdrar torbasının hemen altında yer alır. Tabanı yukarıda, tepesi aşağıda, idrar yolunu çepeçevre saran, kestane şeklindedir. Normal ağırlığı 20-25 gram civarındadır. Prostat büyümesinin ilk belirtileri, idrar çapında azalma ve idrar akımı yavaşlamasıdır. Hasta sık idrara gitmeye başlar. İdrar kesik gelir. İdrara başlamada zorlanma ve gecikme belirtileri, gece idrara sık gitme ortaya çıkar. İlaç tedavisinde alfablokerler, bitkisel kaynaklı ilaçlar, 5-alfa redüktaz inhibitörleridir. Etkinliği en kanıtlanmış olanları alfablokerlerdir. Hastanın yaşam kalitesini arttırmak amacıyla ilaç tedavisinden fayda yoksa : Çeşitli minimal invaziv tedavi yöntemleri (transüretral mikrodalga termoterapisi, elektrovaporizasyon, radyofrekans ile iğne ablasyonu, transüretral insizyon, botulinum enjeksiyonları, prostatik stent) varsa da uzun dönemde sonuçları ve etkinlik açısından en etkin yöntemler; transüretral prostat rezeksiyonu (TURP), plazma kinetik transüretral prostat rezeksiyonu ve lazer prostatektomi girişimlerine bırakmıştır.

TURP ve plazmakinetik uzun yıllardır uygulanan ve elde edilen iyi sonuçlar ile kendini kanıtlamış kapalı bir ameliyat yöntemleridir. İdrar kanalından girilip monopolar veya bipolar elektrik enerjisi ile prostatın kesilerek çıkarılması temeline dayanır.

Prostatektomide son teknoloji Plazma Kinetik TUR-P operasyonu diğer yöntemlere göre büyük avantajlar sağlamıştır. Serum fizyolojik kullanıldığı için su zehirlenmesi riski yoktur. Süre kısıtlaması olmadığı için daha büyük prostatlara uygulanabilir, Kanama riski daha azdır. Bipolar elektirik enerjisi sadece dokunduğu yeri kestiği için çevre dokulara zarar vermez, bu nedenle operasyon sonrası iktidarsızlık şikayeti daha az olur. Kalp pili olan hastalara bile uygulanabilir. Hastanemizde üroloji kliniğinde Prostat ameliyatları ” Plazma kinetik ” teknolojisi ile yapılmaktadır.

PLAZMA KİNETİK TUR İLE PROSTAT TEDAVİSİ

Kapalı prostat ameliyatı, cerrahi tedavinin % 90’lık bölümünü oluşturur. Halk arasında kapalı ameliyat olarak bilinen bu yöntemde penisten girilen aletler yardımı ile prostat parça parça kesilerek ya da buharlaştırılarak temizlenir.

Plazma Kinetik yöntemle, ameliyat sırasında çıkarılan doku patolojiye (doku incelemesine) gönderilebilir. Prostatın iyi huylu ya da kötü huylu olduğunu en kesin bu yöntem belirler. Lazer yöntemi ile yapılan tedavilerde doku çıkarılamadığı için patolojik değerlendirme yapılamaz. Hasta, bir veya iki gün içinde hastaneden taburcu edilir. Sondanın kalma süresi diğer yöntemlerden çok daha kısadır.

Erkeklik gücü kaybı olmaz. Hasta özel hayatına aynı standartta devam edebilir. Ameliyat sonrası idrar kaçırma ihtimalinin en düşük olduğu yöntem Plazma Kinetik’tir. Her türlü prostata uygulanabilir. Serum fizyolojik ile uygulandığı için, prostatın büyüklüğü engel teşkil etmez. Ameliyat süresi daha kısa ve kanama riski daha azdır. Ameliyat sonrası Retrograd Ejekulasyon olarak adlandırılan, meninin idrar torbasına kaçması durumu gözlenmez. Plazma Kinetik yöntem, bilinen en güvenilir Prostat tedavisidir. 21. yüzyıl prostat tedavi yöntemi “Plazma” teknolojisidir.