Laparoskopi ile Tüplerin Bağlanması (Tüp Ligasyon)

Tüp ligasyonu, yeterince çocuk sahibi olan ve bundan sonra gebe kalmak istemeyen kadınların tercih ettiği tüp kanallarının bağlanması anlamına gelen ve sık yapılan cerrahi sterilizasyon işlemidir.

Tüp ligasyonu işlemi çok kısa süren bir operasyondur ve hasta aynı gün taburcu olabilir, genellikle iş ve güç kaybına neden olmaz.

Halk arasında “kansız ameliyat” olarak da bilinen bu yöntemde ameliyat sonrası ağrı daha azdır ve çoğunlukla hastanede yatmayı gerektirmez.

İki yöntemle uygulanması söz konusudur.

Adet bitimini takiben gebe olunmadığından emin olunarak uygulanır. Kısa süren küçük bir operasyondur. Aynı gün taburcu edilerek bir ay sonra kontrole çağrılır.
Doğumdan hemen sonra veya sezaryen sırasında da yapılabilir. Doğumdan hemen sonra yapılmadığı takdirde lohusalık dönemi olan 40 günün geçmesi sonrasında da uygulanabilir.

Her iki yöntemde de etkinlik %100′ e yakındır. Çok az bir oranda tüplerin tekrar açılabilmesi ve gebelik olasılığı akılda tutulmalıdır. Operasyon tekniği başarı oranı ile ilişkilidir.

LAPAROSKOPİ İLE TÜP LİGASYONU

Laparoskopi ile tüp ligasyonu ameliyathanede, steril şartlarda, genel anestezi altında yapılır. Göbek den küçük bir kesi ile uygulanan ve laparoskop adı verilen mini bir teleskop yardımıyla uterus tübalar ve overler incelenir. Tüp ligasyonu için gerekli diğer aletlerin kullanılabilmesi için batın duvarına bir iki küçük delik daha açılmalıdır. Bu deliklerden geçirilen aletler yardımıyla ve laparoskopik gözlem altında tüpler, iki taraflı olarak koterize edilerek, küçük bir klip (Hulka clip) ya da silikon kauçuk ringler (Yoon Ring) yerleştirilerek bağlanır. Slikon bantlar kullanıldığında; her iki tuba özellikle istmik bölgeden tutulduktan sonra buralara halka şeklinde bant geçirilerek işlem gerçekleştirilir. Tübanın silikon ring uygulanan kısmında kan akımı bloke olur, zamanla skar dokusu oluşur, buradan sperm ve yumurta pasajı sağlanamaz. Tüpler bağlandıktan sonra aletler çıkartılır, genellikle göbek içine ve göbek yakınındaki birer cm’lik kesi yerlerine sütür atılır, bantlanır. Hastalar işlemden birkaç saat sonra evine dönebilir.

Tüplerin bağlatılmasından sonra doğum kontrol ilaçları gibi hormonal preparatları kullanmaya gereksinim olmaz.