Laparoskopik Kolon Cerrahisi (Kalın Bağırsak)

KOLON NEDİR?
Kalın barsağın karnın içindeki 150 cm olan kısmına kolon, leğen kemiği hizasından makat bölgesine (anüs) kadar olan 15 cm.lik kısmına ise rektum adı verilir. Kolon ve rektum kanserleri (kolorektal kanser adı da verilir), hem dünyada hem de ülkemizde en sık görülen kanserler arasında olup, üçüncü en sık görülen kanser türüdür.
LAPAROSKOPİK KALIN BAĞIRSAK AMELİYATI NEDİR?
Kalın bağırsağın begin (ülseratif hastalık, divertiküler hastalık, sigmoid volvulus) veya malign (neoplastik polipler, kanser) nedenlerle belli bir kısmının veya tamamının laparoskopik yöntemlerle alınması işlemine laparoskopik kalın bağırsak ameliyatı denilmektedir.
LAPAROSKOPİK KOLON CERRAHİSİ NEDİR?
Karın ön duvarından açılan 4-5 küçük (en büyüğü 1 cm) delikten birine yerleştirilen teleskop ile alınan görüntü monitöre yansıtılır. Diğer deliklerden çalışma aletleri yerleştirilerek birçok iyi veya kötü huylu kalın barsak hastalığının tedavisine imkân veren bir tekniktir. Bu teknik sayesinde, açık ameliyatla kıyaslandığında, hasta daha az ağrı duyar, daha çabuk iyileşir ve işine daha çabuk döner.
LAPAROSKOPİK KOLON CERRAHİSİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?
Sonuçlar ameliyatın tipine ve hastanın sağlık koşullarına göre değişmektedir. Ancak; açık ameliyata göre avantajları şöyle sıralanabilir:
Ameliyat sonrası daha az ağrı olur
Normal beslenmeye daha kısa sürede başlanır
Barsak hareketleri daha kısa sürede başlar
Hastanede kalış süresi kısalır
Hasta işine daha kısa sürede döner
Kozmetik sonuçları daha iyidir

AMELİYAT ÖNCESİ NASIL BİR HAZIRLIK GEREKİR?
Hastalığın teşhisi kolonoskopide alınan biyopsi ile konduktan sonra hangi evrede olduğunu tespit etmek için hastalığın bulunduğu bölgeye göre tomografi, MR veya Endorektal USG yapılır. Hastanın yandaş hastalıkları, ilgili uzmanlar ile konsülte edilir.
Cerrahiye Hazırlık:
Ameliyat öncesi kan tetkikleri, medikal değerlendirme, akciğer grafisi ve hastanın yaşına göre EKG tetkikleri yapılır.
Cerrah ile operasyonun potansiyel risk ve faydalarını konuşulduktan sonra ameliyat öncesi hastanın imzalı onayı alınır.
Hastanın sağlık durumuna göre kan veya kan ürünleri transfüzyonu gerekebilir.
Ameliyattan önceki akşam veya ameliyat sabahı duş almanız önerilir.
Ameliyattan önce kolon ve rektumun boş olması gerekir. Bu amaçla hastalar birkaç gün sıvı ağırlıklı lifsiz diyet alırlar. Ameliyattan önceki akşam ve sabah lavman yapılır.
Ameliyattan önceki gece yarısından sonra artık hasta hiçbir şey yiyip içmemelidir. Sadece düzenli kullanmak zorunda olduğu ilaçları bir yudum suyla alabilir.
Aspirin, kan sulandırıcı ilaçlar, antienflamatuar ilaçlar ve vitamin E preparatları ameliyattan 4-5 gün önce kesilmelidir.

AMELİYAT SONRASI NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
Ameliyattan sonra doktorunuzun önerilerine uymanız çok önemlidir. Çoğu hasta ameliyattan kısa bir süre sonra kendisini çok iyi hisseder, ancak vücudun iyileşmek için zamana ihtiyacı olduğu unutulmamalıdır.
Ameliyattan sonraki gün kasların güçsüzleşmemesi ve barsak hareketlerinin başlamasına yardımcı olması amacıyla hastalar kendilerini yormadan yürütülürler.
Ameliyat sonrası barsak hareketlerinin durumuna göre sıvı gıdadan başlayarak birkaç gün içerisinde normal gıdaya başlanır.
Birçok hasta 1-2 hafta sonra normal günlük aktivitelerine döner. Bu aktiviteler araba kullanma, merdivenleri çıkma ve seksual aktivitelerdir.
KOMPLİKASYONLAR NELERDİR?
Komplikasyonlar: Kanama, Enfeksiyon Kolon anastomozundan kaçak olması. İnce barsak, üreter ve mesane gibi komşu organların yaralanması Akciğer embolisi.
Bu komplikasyonlar erken dönemde fark edildiğinde kolaylıkla tedavi edilebilirler.

DOKTORUNUZU NE ZAMAN ARAMALISINIZ?
Yüksek ateş (38 C ve üzeri)
Artan karın şişliği
İlaçlarla geçmeyen ağrı
İnatçı bulantı ve kusmalar
Üşüme ve titreme
İnatçı öksürük veya nefes darlığı
İnsizyonda kızarıklık, şişlik veya akıntı olması
Makattan aşırı kanama (Ameliyat sonrası ilk dışkılamalarda az miktarda kanama olması normaldir.)