Lazer İle Varis Tedavisi

AMELİYATSIZ KANSIZ BIÇAKSIZ LAZER İLE VARİS TEDAVİSİ

VARİS

Varis bacak toplardamarların genişlemesi, uzaması ve bükümlü hale gelmesi olarak tanımlanır.
Çoğu genetik geçişli olmakla beraber ayakta durarak çalışan insanlarda (öğretmen, hemşire, garson vs) görülme sıklığı fazladır. Kadınlarda erkeklere göre daha sıklıkla görülür ve yaş ilerledikçe varis oluşma olasılığı artar.

VARİS ÇEŞİTLERİ

KILCAL DAMAR VARİSLERİ (TELENJEKTAZİ):
Kılcal damar varisleri, kılcal damar çatlamaları, örümcek şeklinde
damarlar yada tıptaki adı ile telenjektaziler 30-50 yaş grubundaki
kadınlarda östrogen ve gebelik gibi hormonsal değişikliklere bağlı olarak
ortaya çıkarlar. Ciltte yüzeyel yerleşim gösterirler. 1 mm den daha az çaptadırlar. Deriden kabarık olmadıkları için elle hissedilmezler. Mavi veya kırmızı çizgisel renk değişiklikleri olarak görülürler. Bölgesel olarak örümcek ağına benzer yaygın çizgisel oluşumlar şeklindedirler. Genellikle ailede ve akrabalarda da benzer varisler vardır. Kılcal damar varisleri çoğu kez görüntü dışında bir şikayet oluşturmazlar. Zamanla ve yaşla sayıları artar.

RETİKÜLER VARİSLER (1-3MM):
Ciltten hafif kabarık, mavi renkli, kıvrıntılı ve elle zor hissedilebilen varislerdir. Bacakta her bölgede olabilmekle beraber özellikle diz arkasında görülürler. Venöz yetmezliğin ileri evrelerinde ayak bileği çevresinde yaygın olarak bulunurlar.

BÜYÜK TOPLARDAMAR VARİSLERİ
Büyük ve küçük safen toplardamarlarının seyirleri boyunca görülen büyük geniş kıvrımlar oluşturan, elle ve gözle kolayca fark edilebilen varislerdir. Bunlar 4 mm’ den büyük çaplıdırlar. Cilt altında seyrettikleri için genellikle derinin rengini değiştirmezler. Damarın kendine ait yeşilimsi renginin yansıması görülür. Özellikle baldır çevresinde ve bacağın iç yüzünde görülebilir. Varislere ait bütün yan etkileri oluşturabilir. Zamanla büyüyebilir, sayısı artabilir.

BELİRTİLERİ

Hastalığın milimetrik kılcal damarlar görülmesi ile bacakta yaralar açılması arası aşamaları vardır. Erken evre hastalarda daha çok görüntü ile ilgili sıkıntılar olurken hastalık ilerledikçe bacakta ağrı, şişme, hassasiyet gibi yakınmalar oluşur. Daha ileri evrelerde ise bacak cilt renginde koyulaşma ve pullanmalar ve hatta bacakta iyileşmeyen yaraların açılması görülebilir.

LAZER İLE TEDAVİ

Endovenöz Lazer Ablasyon tekniği ile varislerinizden kurtulabilirsiniz. İşlem sonrasında hemen günlük aktivitelerinize başlayabilir, yürüyerek evinize dönebilirsiniz.

SİZE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR
Neredeyse ağrısız ameliyat sonrası seğir- Maksimum hasta konforu- Hızlı tedavi süresi- Yara izi oluşmaz- Mükemmel tıbbi ve kozmetik sonuçlar- Hızlı bir şekilde yeniden normal faaliyetlere başlama.