Lazerle Kapalı Taşkırma

ESNEK(FLEXIBLE) ÜRETEROSKOP VE LAZER İLE BÖBREK TAŞI CERRAHİSİ

(LAZERLE KAPALI TAŞ KIRMA)

Esnek üreteroskop ince fiber optik bir teleskopun üretra (idrar kanalı) yoluyla mesaneden böbreğe uzatılması yöntemidir (şekle bakınız). Bu aletin çapı 2mm’den incedir ve skopinin esnek(kıvrılabilir) yapısı sayesinde tüm böbrek boşaltım sisteminin görüntülenmesini sağlar. Alet üzerindeki mikro çalışma kanalları lazer kablolarının (0.3 mm çapında) taşların parçalanması amacıyla gönderilmesini sağlar ve mikro sepetler (1 mm’den küçük genişlikte) ile taş parçaları çıkarılır. 3 cm’ye kadar olan böbrek taşları ESWL yöntemine alternatif olarak bu yöntem ile tedavi edilebilir.
Başlıca Avantajları nelerdir?
• Herhangi bir kesi uygulamadan üretral açıklığı giriş noktası olarak kullanarak taş tedavisi imkânı sağlar

•Yüksek başarı oranı olan bir tekniktir (95% üstünde)

• Üreter üst uç (böbreğe yakın bölgede) takılan taşlar için de kullanılabilmektedir.

• Üreteri aşırı kıvrımlı ve/veya dar olan kişilerde taşa ulaşabilmeyi sağlayan yüksek teknolojili bir alettir.

• Tek günlük operasyon şeklinde yapılabilir.