Mehmet İlhami ÖZELER

Adı Soyadı : Mehmet İlhami ÖZELER
Akademik Ünvanı : Uzman Doktor
Doğum Yeri ve Yılı : Hidi 08/02/1948
Mezuniyet Bilgileri : Dicle Üniversitesi – 30/06/1973
Uzmanlık : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 20/05/1977