Obezite Cerrahisi

OBEZİTE

Dünyanın en önemli sağlık sorunlarından biridir. Her yıl obeziteye bağlı hastalıklar nedeniyle milyonlarca insan hayatını kaybetmektedir. Yüksek tansiyon, kalp ve damar hastalıkları, astım, diyabet, bağırsak, meme ve prostat kanseri obeziteyle ilişkilendirilen hastalıklar arasında gelmektedir. Oysa obezite cerrahisi yöntemlerinden biriyle tedavi edilen ve kilo verme sürecine giren hastalar 6 ay sonra bu hastalıkların yarattığı risklerden uzaklaşıyor ve hatta bir çok hasta ilaç kullanma gereksinimi bile duymuyor.

LAPAROSKOPİK OBEZİTE CERRAHİSİ

Laparoskopik işlemde cerrahlar trokarlar (hortum benzeri küçük cerrahi aletler) yoluyla karın boşluğuna ulaşmak için küçük kesiler (5 mm- 10 mm) yapmaktadır. Küçük bir video kamerayla bağlı olan laparoskop küçük bir trokar içerisine sokulur. Elde edilen görüntü bir TV ekranına yansıtılarak cerraha mide ve diğer iç organların büyütülmüş görüntüsünü sağlar. Ameliyatı yapmak amacıyla özel cerrahi aletlerin kullanılması için 5 ila 6 küçük kesi yapılır ve trokarlar yerleştirilir. Tüm ameliyat karın içi boşluğu karbondioksit gazıyla şişirildikten sonra karın içerisinde yapılır. Ameliyat bittiğinde gaz dışarı alınır.

MİDE KATLAMA (GASTRİKPLİKASYON)

Obezitenin cerrahi tedavisinde çeşitli seçenekler mevcuttur. Gastrik bypass, sleevegastrektomi ve gastrikband en sık kullanılan yöntemlerdir. Bazı yöntemler (slevegastrektomi, gastrikband) gıda alımını azaltır, bazı yöntemler ise hem gıda alımını azaltır, hem de gıda emilimini azaltır (gastrik bypass) LaparoskopikGastrikPlikasyon ile mide hacmi küçülür, dolayısıyla plikasyon gıda alımını kısıtlayıcı bir işlemdir. Gıda emilimi için herhangi bir etkisi yoktur.

MİDE KATLAMA NASIL YAPILIR?

Mide plikasyonulaparoskopik olarak yapılmaktadır. Genellikle biri teleskop için olmak üzere 4 trokar girişi ile yapılır. Yani karında 1 cm veya daha küçük 4 delik ile bu işlem yapılır. Kozmetik sonuçları ve ameliyat sonrası konforu mükemmeldir.
LaparoskopikGastrikPlikasyon , mideye bir veya iki kat dikiş konularak yapılır. Plikasyon sonrası mide hacmi % 70 oranında azalır. Dolayısıyla hastalar yediklerinin 1/3’ ini yediklerinde doyarlar. Plikasyon işleminde mide sleevegastrektomide olduğu gibi zımbalanıp çıkarılmaz, sadece kendi içine katlanır. Plikasyon sonrası gerektiğinde diğer obezite işlemlerine dönüştürülebilir. Yani geriye dönüşebilir bir işlemdir.

Mide Plikasyonuamaliyatı yaklaşık bir iki saat sürer . Hastanede yatış süresi 1-2 gündür.

MİDE KATLAMA SONRASI KİLO KAYBI NASILDIR?

Mide Plikasyonu gıda alımını kısıtlayıcı bir işlemdir . Mide hacmi % 70 oranında küçülür, dolayısıyla gıda alımı sınırlanır. Bu teknikde besinlerin emilimini azaltan bağırsak bypassı yapılmaz. Küçük bir miktar gıda yedikten sonra , çok hızlı bir şekilde tok hissetmenize neden olur. Tokluk hissi 2-3 saat devam edecektir . Mide plikasyonu da iştah azalmasına neden olabilir .

MİDE KATLAMA İÇİN KİMLER ADAYDIR?

LaparoskopikGastrikPlikasyonu uygulaması nispeten yeni ve kilo kaybı için birincil işlem olarak kabul edilir . Mide Plikasyonunu hafif ve orta derecede obez hastalara (VKİ 30-40) önermekteyiz. Eğer VKİ 30-40 arasındaysa, bir veya birden fazla obeziteye bağlı hastalığınız varsa gastrikplikasyon sizin için bir seçenek olabilir. Fazla kiloların kaybı kıyaslanmasında sleevegastrektomi ve gastrikbypas kadar etkili değildir.

SLEEVEGASTREKTOMİ (TÜP MİDE AMELİYATI)

Mide hacminin küçültülmesi (yaklaşık 60-100 cc) ve böylece hastanın çok az gıdayla tokluk hissetmesi hedeflenir. Bu amaçla, midenin belli bir bölümü cerrahi işlemle çıkarılır ve geriye tüp şeklinde (yaklaşık bir muz büyüklüğünde) bir mide bırakılır. Ayırca, iştah kontrol edici ghrelin hormonunu da az üretir ve dolayısıyla hastanın yemeğe olan iştahı azalır. Buna rağmen, sleevegastrektomi cerrahisi, bağırsaklarda kalorinin ve nutrientlerin hazmını etkilemez.

MİDE KATLAMANIN RİSKLERİ NELERDİR?

Genel olarak laparoskopik prosedürlerde görülen kanama , enfeksiyon , diğer organlara zarar veya açık prosedüre dönüştürmek gibi ortak riskler vardır . Sleevegastrektomi ve gastrik bypass da görülen ameliyat hattında sızıntı ve kanama gibi komplikasyonlar plikasyon işleminde çok nadirdir. Bu işleme bağlı sorunlar nadirdir ve majör komplikasyonlar % 1’den daha az meydana gelir. Gastrikplikasyon tüm obezite cerrahisi teknikleri arasında en düşük komplikasyon oranına sahiptir. Ayrıca maliyeti de en düşük olan işlemdir.

MİDE KATLAMANIN FAYDALARI NELERDİR?

Ameliyat öncesi fazla kiloya bağlı olarak, hasta ameliyat sonrası ilk yıl içinde fazla kilosunun % 40-70’ini kaybedebilir .Obeziteye eşlik eden diyabet , hipertansiyon , obstrüktif uyku apnesi ve anormal kolesterol düzeyleri gibi hastalıklar % 75’inden fazlası obezite cerrahisi sonrası kısmen veya tamamen düzelir. Plikasyonun uzun süreli etkileri henüz elde edilmiş değildir. Ancak ilk yıl için elde edilen sonuçlar tatmin edici niteliktedir. Bayan hastalar mide katlama işleminden bir yıl sonra hamile kalabilirler.