Ömer KARAKAŞOĞLU

Adı Soyadı : Ömer KARAKAŞOĞLU
Akademik Ünvanı : Operatör Doktor
Doğum Yeri ve Yılı : Ankara 23.03.1944
Mezuniyet Bilgileri : Hacettepe Üniversitesi – 05/02/1971
Uzmanlık : Hacettepe Üniversitesi 08/06/1976