Özkan ALBAS

Adı Soyadı : ÖZKAN ALBAS
Akademik Ünvanı : Pratisyen Hekim
Doğum Yeri ve Yılı : Karabük 01.11.1982
Mezuniyet Bilgileri : Acil Marmara Üniversitesi Tıp Fakiltesi  03/07/2008