Ozon Tedavisi

Ozon Tedavisi Nedir?
Ozon, doğada bulunan üç oksijen atomundan oluşan, renksiz, keskin kokulu bir
gazdır. Ozon tedavisi tıbbi ozon karışımı denen %5 ozon ve %95 oksijen gazı
kullanılarak yapılan tedavidir.

Ozon Tedavisinin Yan Etkisi Var mı?
Ozon tedavisi diğer tüm tedavilerde olduğu gibi bir doktor tarafından
uygulanmalıdır. Doğru uygulama yöntemleri dikkate alındığında herhangi bir yan
etki raporlanmamıştır. Medikal ozon uygun şekilde uygulandığı taktirde etkili, hızlı
ve tamamen güvenilir bir tedavi yöntemidir. Ozon gazına en hassas organlar
akciğerlerdir. O nedenle doğrudan ozon gazı solunması akciğerlerde hasar
oluşturur. Bu nedenle doğrudan ozon gazı solunması gibi bir tedavi uygulaması
bulunmamaktadır. Favizim (bakla zehirlenmesi hastalığı) denen Glukoz 6-Fosfat
Dehidrogenaz enzim eksikliği bulunan hastalar, ciddi kanama bozukluğu olanlar
ve gebeliğin ilk 3 ayında ozon tedavisi kullanılmamaktadır. Bunun dışındakilerde
güvenle uygulanabilir.

Ozon Tedavisi Hangi Hastalıklarda Kullanılır?

 • Bağırsak hastalıkları,
 • Mide hastalıkları,
 • Şeker hastalığı,
 • Eklem hastalıkları,
 • Karaciğer hastalıkları,
 • Kanser tedavisi,
 • Kronik yorgunluk sendromu,
 • Baş ve boyun ağrıları,
 • Güzellik,
 • Tansiyon hastalığı,
 • Kalp ritim bozuklukları,
 • Beyin hastalıkları,
 • Depresyon ve bir kısım psikiyatrik hastalıklar,
 • Romatizmal hastalıklar,
 • Deri hastalıkları,
 • Saç dökülmesi,
 • Konsantrasyon bozuklukları,
 • Zayıflama,