Sami Ben Abdallah JEDİ

Adı Soyadı : Sami Ben Abdallah JEDİ
Akademik Ünvanı : Pratisyen Hekim
Doğum Yeri ve Yılı : GHARDİMAN 20.06.1983
Mezuniyet Bilgileri : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi  30.06.2014