Şeref CAVULDAK

Adı Soyadı : Şeref CAVULDAK
Akademik Ünvanı : Uzman Doktor
Doğum Yeri ve Yılı : Gördes 20/06/1971
Mezuniyet Bilgileri : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 15/12/1994
Uzmanlık : Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 25/01/2007