Selen SEYHAN BAYDAĞ

Adı Soyadı : Selen SEYHAN BAYDAĞ
Akademik Ünvanı : Operatör Doktor
Doğum Yeri ve Yılı : Bartın, 07.07.1987
Mezuniyet Bilgileri : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2012
Uzmanlık : Bülent Ecevit Üniv. Tıp Fakültesi, 2019