SADIK UTKU KEFELİ

Adı Soyadı : Sadık Utku KEFELİ
Akademik Ünvanı : Uzman Doktor
Doğum Yeri ve Yılı : Kozlu 29.12.1979
Mezuniyet Bilgileri : Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 27.06.2003
Uzmanlık : Marmara Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı 10.02.2010